, , ,   Почетна
  ЦЕНТАР ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ - "ВИЛА"
СКУД "Железничар"
Контакт
О нама
 
Ritam je jedan od osnovnih elemenata muzike
RITAM

Ritam – predstavlja uzastopno ponavljanje dva ili više različitih zvukova, kontrastnih po jačini ili trajanju. Ritam je jedan od osnovnih elemenata muzike koji može da postoji samostalno bez melodije i harmonije, a pretpostavlja se da je nastao još u prvobitnoj zajednici: udarci rukama (pljeskanje) ili nogama, a zatim raznim udaraljkama.
U muzici skoro svih naroda staroga veka ritam je imao istaknutu ulogu, što se vidi na likovnim spomenicima asiraca, egipćana, grka, rimljana i drugih. Svi oni prikazuju igrače i obavezno neke ritmičke instrumente: udaraljke, bubnjeve, činele i td. Narodna muzika i muzika trubadura je takođe zasnovana na čvrstim ritmičkim obrascima. Muzika romantičara, a naročito tzv. «nacionalne škole» u XIX veku, obogaćuju evropsku muziku ritmičkim osobenostima preuzetim iz folklora svog naroda: Šopenove mazurke, Štrausovi valceri i polke, kompozicije Smetane, Dvoržaka, Lista, Bramsa i «ruske petorice» takođe se zasnivaju na čvrstom ritmu preuzetom iz narodnih igara.
U tamburaškom orkestru za ritam su zaduženi bas i kontra koji naizmenično ili zajedno izvode svoje tonove ili akorde. Ritam zavisi od tempa i trajanja takta, tj. metrike: 2/4, 3/4, 4/4, 7/8, 9/8 i td., a najčešće se koristi tzv. «es-tam»-ritam u dvo-četvrtinskom taktu, gde naglašene delove takta izvodi bas, a nenaglašene kontra.
Tempo – predstavlja brzinu izvođenja muzičkog dela s obzirom na trajanje osnovne metričke jedinice (četvrtine, osmine ili polovine). Tempo se označava metronomskom brzinom (M.M.= 40 do 200) ili italijanskim terminima koji stoje na početku linijskog sistema iznad notnog ključa i oznake za vrstu takta (meru):
a) Oznake za lagani tempo: largo, lento, adagio...
b) Oznake za umereni tempo: andante, moderato, allegretto...
c) Oznake za brzi tempo: allegro, vivo, presto...
Mera (takt) – je jedinica za merenje muzičkog ritma; ona određuje broj i vrstu jedinica trajanja zvuka ili pauza, a označava se razlomkom koji se piše iza notnog ključa. Tako na pr. u oznaci «3/4», brojilac pokazuje da takt sadrži 3 dobe, a trajanje svake dobe je jedna četvrtina, koja je označena u imeniocu razlomka. Mere mogu biti parne (2/4, 4/4, 6/8, 2/2) ili neparne (3/4, 5/8, 7/16, 9/8), a često u istoj kompoziciji može biti više različitih mera.
Kompozicije su izdeljene na najmanje delove iste mere koji se zovu taktovi, a ograđeni su taktnim crtama, tako da najčešće kažemo da je kompozicija u tro-četvrtinskom, pet-osminskom, dvo-polovinskom ili nekom drugom taktu.
Поштовани посетиоци,
на страницама овог сајта можете "осетити" српску традицију, културу и уметност са нама проживети дух Србије. Поред "живе" песме и музике, доступни су вам ауторски садржаји кореографа Милорада Лонића и музичког композитора и аранжера Ивана Сабо.
Кроз песму и игру >


Фолклорни ансамбл
Тамбурашки ансамбл
Дечији тамбурашки ансамбл
Народни оркестар
Хор "Вила"
Дечији хор "Вила"
Дувачки оркестар
Фламенко група "La Familia"
Камерни оркестар
Инструментални и вокални солисти
Школа народних инструмената
Студио за савремени плес
  Арсенин