, , ,   Почетна
  ЦЕНТАР ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ - "ВИЛА"
СКУД "Железничар"
Контакт
О нама
 
Dodavanje harmonske pratnje na zadatu melodiju
HARMONIZACIJA MELODIJE

Harmonizacija melodije – predstavlja postupak pri kojem se na zadatu melodiju dodaje drugi i treći glas, odnosno odgovarajuća harmonska pratnja koja je predodređena da služi melodiji da je dopunjuje i pojašnjava, da ističe muzički kolorit i da obazbedi funkcionalnost melodije, stvarajući dramatičnost, napetost i razrešujuće smirenje. Polazna tačka svake harmonizacije je izbor akorada koji će odgovarati kao podloga pojedinim tonovima ili grupama tonova u datoj melodiji. Izbor se vrši na osnovu latentne harmonije ili prema funkcionalnoj pripadnosti lestvičnih tonova, na primer:
a) - latentnu harmoniju tonike nose tonovi na I, III i V stupnju lestvice
b) - latentnu harmoniju dominante nose tonovi na V, VII, II i IV stupnju lestvice
c) - latentnu harmoniju subdominante nose tonovi na II, IV, VI i I stupnju lestvice
Kao što se vidi, nijedan ton nije u pogledu latentne harmonije jednoznačan, već dopušta različita tumačenja, što znači da ni latentna harmonija nije neka apsolutno data i jedino moguća za određen slučaj, nego ima relativan karakter i ostavlja širok prostor za subjektivan izbor harmonije od strane kompozitora ili aranžera.
Većina srpskih narodnih melodija se može harmonizovati sa tri glavna akorda (T, D, S), ali se vrlo često pojavljuje i dominantina dominanta (DD), naročito ako je završni ton melodije na II stupnju lestvice, a završni akord je dominanta (D). Dominantina dominanta (DD) predstavlja trozvuk na II stupnju lestvice sa povišenom tercom.
Harmonski ritam – predstavlja brzinu kojom se menjaju različite harmonije ili akordi. Harmonski ritam se može menjati u toku izvođenja muzičkog dela od potpunog podudaranja sa ritmom melodije (na svaki ton malodije novi akord), do promene na svaki novi takt ili do potpunog izostajanja harmonskog ritma, tj. da ispod melodije stalno stoji jedna harmonija.
Kombinacije harmonskog ritma i ritma melodije su bezbrojne, a od kompozitora ili aranžera zavisi koliko često će se menjati harmonija. Sporije smenjivanje akorada, pogotovo ako su podjednakog trajanja, daje muzici skladnije obeležje i smireniji izraz, a ako su akordske promene učestane i ritmički neravnomerne karakter muzike postaje uznemiren, uzbuđen i nervozan.
Поштовани посетиоци,
на страницама овог сајта можете "осетити" српску традицију, културу и уметност са нама проживети дух Србије. Поред "живе" песме и музике, доступни су вам ауторски садржаји кореографа Милорада Лонића и музичког композитора и аранжера Ивана Сабо.
Кроз песму и игру >


Фолклорни ансамбл
Тамбурашки ансамбл
Дечији тамбурашки ансамбл
Народни оркестар
Хор "Вила"
Дечији хор "Вила"
Дувачки оркестар
Фламенко група "La Familia"
Камерни оркестар
Инструментални и вокални солисти
Школа народних инструмената
Студио за савремени плес
  Арсенин