, , ,   Почетна
  ЦЕНТАР ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ - "ВИЛА"
СКУД "Железничар"
Контакт
О нама
 
Uloge pojedinih instrumenata u toku izvođenja kompozicije
ORKESTRACIJA

Orkestracija – je postupak kojim kompozitor ili aranžer utvrđuje uloge pojedinih instrumenata i to prikaže u obliku partiture. Od dobrog orkestratora se zahteva poznavanje tehničko-akustičkih i izvođačkih mogućnosti instrumenata (ponekad i muzičara) u orkestru, kao i mogućnosti spajanja dva ili više instrumenata u manje ili veće grupe. Orkestrator mora imati viziju o realnom zvuku koji će proisteći iz onoga što piše za orkestar, što je danas olakšano upotrebom kompjutera, koji može odmah da reprodukuje ono što je napisano u partituri ako poseduje fajlove sa stvarnim zvucima instrumenata i dobre zvučnike.
Orkestracija za tamburaški orkestar
Uobičajeno je da se instrumenti u tamburaškom orkestru dele na: melodijske (Pr, Bp, Č) i harmonsko ritmičke (Č, K, B), što im već unapred određuje koju će ulogu imati. Najstariji i najjednostavniji način orkestracije je da se deonice primova i basprimova udvajaju u oktavama, čelo razlaže akorde u ritmu ili izvodi osnovne harmonske tonove u većim notnom vrednostima (polovine ili cele note), a bas i kontra izvode ritmičku pratnju u pulsirajućem «es-tam» ritmu. Takva orkestracija daje pun ton orkestru ali je zvuk jednoličan, te povremeno treba promeniti registar i boju orkestra na neki od sledećih načina:
a) da sviraju samo primovi uz osiromašenu ritmičku pratnju (može se dobiti «tanak» zvuk orkestra i piano dinamika)
b) da sviraju samo basprimovi uz ritmičku pratnju (dobija se tiši i mekši ton orkestra)
c) da svira samo čelo uz ritmičku pratnju (dobija se duboki registar)
d) da se izvrši udvajanje primova i basprimova u oktavama ali da basprimovi povremeno sviraju varijacije, naročito na mestima gde je linija primova u dužim notnim vrednostima
e) da se izvrši udvajanje basprimova i čela u oktavama što daje vrlo pun i snažan srednji registar
f) da se izvrši udvajanje čela i basa u oktavama (dobija se vrlo snažna melodija u dubokom registru) dok primovi i basprimovi sviraju duge ležeće harmonske tonove ili ritmički ostinato
g) da se menja artikulacija stakato (okidanje) ili legato (trzanje-tremolo), na pr: dok basprim svira melodiju stakato, primovi sviraju za 2 oktave više - legato (tremolo) i td.
h) da se menjaju registri pojedinih instrumenata, naročito kada sviraju «solo», jer svaka tambura ima duboki i visoki registar.
Savremeno shvatanje u orkestraciji dozvoljava da svaki instrument ima i melodijsku i ritmičku i harmonsku ulogu i da ih tokom izvođenja menja, a sve to doprinosi raznovrsnosti boja i registara koju jedan orkestar može da prikaže.
Поштовани посетиоци,
на страницама овог сајта можете "осетити" српску традицију, културу и уметност са нама проживети дух Србије. Поред "живе" песме и музике, доступни су вам ауторски садржаји кореографа Милорада Лонића и музичког композитора и аранжера Ивана Сабо.
Кроз песму и игру >


Фолклорни ансамбл
Тамбурашки ансамбл
Дечији тамбурашки ансамбл
Народни оркестар
Хор "Вила"
Дечији хор "Вила"
Дувачки оркестар
Фламенко група "La Familia"
Камерни оркестар
Инструментални и вокални солисти
Школа народних инструмената
Студио за савремени плес
  Арсенин