Festivalski orkestarProbu vodi prof. Mira TemunovićMilana svira čeloMiloš svira čelo"Vilini" tamburaši na terasi pored mosta "Vilini" tamburaši na mostuTamburaši spremni za splavarenjeIpak je sigurnije na suvomNa kraju treba zasvirati nešto za svoju dušu

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Festivalski orkestar

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Probu vodi prof. Mira Temunović

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Milana svira čelo

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Miloš svira čelo

Festival tamburaške muzike Pljevlja

"Vilini" tamburaši na terasi pored mosta

Festival tamburaške muzike Pljevlja

"Vilini" tamburaši na mostu

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Tamburaši spremni za splavarenje

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Ipak je sigurnije na suvom

Festival tamburaške muzike Pljevlja

Na kraju treba zasvirati nešto za svoju dušu

Slika
« Арсенин | Следећа слика: ↑ , ↓ или окретањем куглице миша.